Fuerteventura

Plaże wyróżnione Błękitną Flagą 2023

Wyróżnienie Błękitnej Flagi to międzynarodowy program ekologiczny przyznawany plażom i marinom, które spełniają określone standardy zrównoważonego zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i czystości. Flagę Błękitną przyznaje Foundation for Environmental Education (Fundacja na rzecz Edukacji Ekologicznej) we współpracy z krajowymi organizacjami partnerskimi.

Oto kilka kluczowych kryteriów, które muszą być spełnione, aby plaża lub marina otrzymała wyróżnienie Błękitnej Flagi:

  1. Jakość wody: Plaża musi spełniać określone standardy jakości wody kąpieliskowej ustalone przez odpowiednie organy regulacyjne.
  2. Zarządzanie środowiskowe: Plaża lub marina powinny podejmować działania mające na celu ochronę i zachowanie środowiska naturalnego, takie jak programy segregacji i recyklingu odpadów, ochrona wydm, edukacja ekologiczna itp.
  3. Bezpieczeństwo i usługi: Plaża powinna zapewniać odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla odwiedzających, w tym odpowiednie oznakowanie, ratowników, infrastrukturę sanitarną itp.
  4. Edukacja i informacja: Plaża powinna promować świadomość ekologiczną poprzez organizowanie działań edukacyjnych i informacyjnych dla społeczności lokalnej i odwiedzających.

Wyróżnienie Błękitnej Flagi jest międzynarodowo rozpoznawane jako znak wysokiej jakości i dbałości o środowisko na plażach i marinach. To także zachęta do zrównoważonego turystyki oraz promocji świadomości ekologicznej.

W 2023 roku wyróżniono jedenaście plaż Fuerteventury:
Playa El Matorral (północny fragment plaży w Morro Jable), Morro Jable, Esquinzo, Costa Calma, Grandes Playas de Corralejo, Coralejo Viejo, Playa de La Concha, Gran Tarajal, Los Pozos, Playa Blanca, Puerto Lajas.